ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

18.11.2017 21:15

Тема:

Мета: сприяти підвищенню мотивації учнів,  підвищити активність учнів впродовж вивчення теми, сприяти набуттю соціокультурною компетентності та вмінням комунікувати іноземною мовою усно та письмово, підвищити успішність учнів

Актуальність:  тема проекту обрана з тематики спілкування даного класу і є важливою сфорою життєдіяльності

Тип: дослідницький, творчий, ігровий, інформаційний, пошуковий

Вид: індивідуальний, парний, груповий

Тривалість: середньотривалий

Цільова група: учні 7 класу

Очікувані результати:учні вміють усно та письмово взаємодіяти в межах теми, задіюють уяву, творчі здібності, аналізують під час вибору матеріалу та створюють продукти творчості, до вивчення теми ставляться вмотивовано, у роботі активні і готові до взаємодії, здатні до само оцінювання, іноземну мову використовують задля досягнення результату.

ХІД ПРОЕКТУ

Етап

Учитель

Учні

Підготовка

-Обирає тему і презентує її як притчу, прислів’я, відео сюжет, бесіду, проблемне питання;

-пояснює актуальність теми, мету і завдання;

-пропонує варіанти готового проекту та види проектної роботи

 

-знайомляться з темою проекту, з актуальністю та завданнями;

-пропонують варіанти готової проектної роботи

Планування

-планує терміни виконання проекту в межах однієї теми календарно-тематичного планування;

-знайомить учнів з планом роботи над проектом (вивчення нової лексики, тренування ЛО у фразах та мовних кліше, усна взаємодія в парах, формування діалогічного мовлення, письмові нотатки, робота над питаннями анкетування);

-визначає та оголошує критерії оцінювання проектів.

-знайомляться планом роботи та критеріями оцінювання;

-обирають вид і форми роботи над проектом;

-обєднуються в групи за бажанням чи рекомендаціями вчителя.

Дослідження

-формує навички усної та письмової взаємодії в межах даної теми;
-спрямовує та скеровує дієї учнів у кожен конкретний момент;

-консультує учнів, направляє процес анкетування, опрацювання результатів опитування, оформлення результатів, підготовки до публічного представлення результатів;

-перевіряє правильність виконаних робіт і завчасно корегує.

-набувають необхідних компетентностей, умінь та навичок в межах теми задля досягнення кінцевого результату;

-розробляють питання для анкетування, проводять його, узагальнюють та опрацьовують результати.

 

Оформлення

-корегує підсумкові результати;

-спостерігає за ходом обробки матеріалів;

-консультує щодо захисту проектів.

-оформлюють проект;

-консультуються з учителем щодо правильності;

-готують представлення і презентацію готових матеріалів.

Захист

-перебуває у ролі глядача-слухача-спостерігача;

-ставить питання, уточнює;

-помилки не відмічає і не корегує.

-презентують проект;

-відповідають на питання;

-є активними слухачами;

-ставлять питання.

Оцінювання

-оцінює зусилля учнів впродовж усієї роботи над проектом,їхню креативність щодо представлення проекту, якість презентації;

-заохочує учнів до взаємо- та самооцінюванняпроектів за встановленими критеріями;

-узагалюнює досягнений результат, рефлексує щодо проробленої роботи.

-оцінюють однокласників та себе згідно визначених критеріїв;

-рефлексують щодо усього процесу роботи над проектом (Що було цікавим? Складним? Важливим? Що сподобалося? …І т.д.)

 

 

 

 

 

—————

Назад


Контакт

Mach mit! від Десятникhttps://www.facebook.com/tanja.swit